Werkwijze Bewind4You

Allereerst wordt er een  afspraak gemaakt voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw situatie besproken en relevante informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie zal een voorstel worden gemaakt voor de aanpak van de problemen.

Tijdens dit eerste gesprek worden de nodige papieren ingevuld. Bijvoorbeeld een aanvraag beschermingsbewind, ook worden de spelregels besproken.

Zowel bij beschermingsbewind als bij budgetbeheer worden schuldeisers, verhuurder, banken en andere betrokken partijen door de bewindvoerder (of budgetbeheerder) ingelicht over het beschermingsbewind.

Wij vragen de werkgever, uitkeringsinstantie e.d. om de inkomsten te storten op een zogenaamde beheerrekening. Dit is een bankrekening die door de bewindvoerder of budgetbeheerder geopend en beheerd wordt. Van deze rekening worden ook alle vaste lasten van de klant betaald. Periodiek wordt een vast bedrag overgemaakt naar de privérekening van de klant. Dit bedrag dient voor de dagelijkse uitgaven. We noemen dit Leefgeld.

Spreekuur:
maandag t/m donderdag 9.00-15.00 uur op telefoonnummer 06-50989078
Bezoek op kantoor uitsluitend op afspraak.

© Bewind4you - webdesign Your Concept
Top