Bewindvoering – Beschermingsbewind

Beschermingsbewind
Voor mensen die door omstandigheden niet zelf hun financiën kunnen regelen, kan een bewindvoerder dat doen. Beschermingsbewind betekent dat een door de kantonrechter toegewezen bewindvoerder de financiën zoveel mogelijk samen met de onder beschermingsbewind gestelde verzorgt. Het is echter niet vrijblijvend.
De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Dit kan op verzoek van de persoon zelf of op verzoek van de familie.

Waarom en wanneer?
De lichamelijke of geestelijke toestand verhindert dat iemand zelf zijn geld beheert. Om (verdere) problemen te voorkomen, neemt een bewindvoerder die verantwoordelijkheid op zich. Hij of zij beheert de inkomsten en uitgaven,  regelt bijvoorbeeld de belastingaangifte en aanvragen voor de AWBZ, toeslagen en uitkeringen.

Verkwisting of het hebben van problematische schulden is een aparte grond voor onderbewindstelling geworden, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’.  In de wet staat nu dat dit een grond voor beschermingsbewind is.

Bewindsregister:
Het bewind kan worden gepubliceerd in het nieuwe curatele- en bewindregister. Voor schuldenbewinden is publicatie verplicht, voor ‘gewone’ bewinden kan de rechter dit beslissen op verzoek van de betrokkene, van de bewindvoerder of ambtshalve. De griffie van de rechtbank verzorgt de publicatie, daar hoeft de bewindvoerder niets voor te doen.

Publicatie van het bewind betekent dat schuldeisers van de betrokkene zich doorgaans niet langer kunnen verhalen op het vermogen van de betrokkene, ook niet na afloop van het bewind. De betrokkene kan dus nog wel nieuwe schulden maken, maar hij hoeft ze niet te betalen. De verwachting is dat schuldeisers hierdoor terughoudender zijn met het verkopen op afbetaling.

Hoe lang?
Meestal voor onbepaalde tijd. Soms tijdelijk, op verzoek.

Hoe is de controle op bewindvoerders in de praktijk geregeld?

De bewindvoerder moet binnen enkele weken na zijn benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van het vermogen van de betrokkene van het moment waarop het bewind is uitgesproken. Daarbij horen ook het inkomen, de vaste lasten en de schulden.

De bewindvoerder moet ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar het kantongerecht sturen met de actuele stand van de bankrekeningen en de schulden. Als de persoon om wiens geld het gaat dat overzicht niet zelf kan controleren, doet de kantonrechter dat.

 

tarieven

© Bewind4you - webdesign Your Concept
Top